vrijdag 03 juli 2015

Barneveld magazine

Lees Barneveld magazine online

Laatste 5 reacties
Onze Barneveldse held
Beste, er waren veel meer inschrijvingen dan u omschrijft in bovenstaand...
Wij zoeken voor eons LeF festival in de Glind op 7 juni tussen 13.00-13.40...
Zo meteen moeten er nog 3 bodyguards bij zo'n beeld staan anders word die...
het is al van de zotte dat ook een mooi beeld voorzien moet worden van een...
Kootwijkerbroekse dagen 2015

DINSDAG 30|06

TOP NIEUWS

BARNEVELD - Gymvereniging Doves hield zaterdag 27 juni onderlinge wedstrijden. Zo'n 140 leden lieten oefeningen zien op verschillende onderdelen. De felbegeerde wisselbeker ging naar clubkampioen Daphne Kappers. De clubkampioen van de recreanten werd Martijn Dekker. Ook hij ontving voor deze prestatie een beker. 

 

De dag werd begonnen met turnsters uit de selectie en wedstrijdgroepen. Zij lieten soms zeer moeilijke oefeningen zien op de ongelijke brug, balk, sprong en vloer. Op dit laatste onderdeel werd er geturnd op muziek. 

 

Van de jeugdselectie wonnen Anne de Koning (55,20 punten) en Tara van de Kleut (54,80 punten) een gouden medaille. Van de wedstrijdgroepen gingen de gouden medailles naar Vera Gerestein (53,60 punten), Ymke Kooistra (54,20 punten) en Nicky van Zijveld (54,70 punten). De gouden plak ging bij de selectiegroep naar Daphne Kappers. Met haar hoge puntenaantal (59,30 punten) bleek zij aan het eind van de dag een terechte clubkampioen te zijn. 

 

Ook de jongens ontbraken deze morgen niet. Op de ongelijke brug, vloer, sprong en rek lieten zij zien welke onderdelen zij beheersen. De oefeningen waren voornamelijk op kracht en lenigheid gericht. Van de jongens die turnden op niveau 10 ging Martijn Dekker ervandoor met de eerste prijs. Met zijn indrukwekkende oefeningen werd hij daarnaast clubkampioen van de recreanten. Bij de groep die turnden op niveau 11 bleek Aron van der Kuilen de beste oefeningen te hebben getoond. 

 

Bijzonder was deze ochtend dat de medailles werden uitgereikt door erelid Ton Lokker. Vanaf zijn vierde jaar turnde hij al bij G.V. Doves en dit heeft hij daarna nog lange tijd gedaan. Vanuit de vereniging werd hij hartelijk bedankt voor zijn levenslange betrokkenheid bij G.V. Doves. 

 

In de middag was het de beurt voor de meisjes die recreatief turnen en de jongste groep van de jongens. Niveau 15 is bij het dames turnen het gemakkelijkste niveau om mee te starten. In deze categorie werd van de 6 en 7 jarigen meisjes Danielle Besselsen eerste. Bij niveau 14 won Sophie Burgerhart de eerste prijs. Van dezelfde leeftijdsgroep turnden meisjes ook op niveau 13. Eerste werd hierbij Katie van der Welle. 

 

Van de 8/9 jarigen won op niveau 14 Nanika Maasland de gouden medaille. Van de groep meisjes die op niveau 13 turnden, won Floortje Schimmel. Ook turnden uit deze leeftijdsgroep een aantal meisjes op niveau 12. Eerste hiervan werd Charlien ter Haar. Bij de leeftijdscategorie 10/11 jarigen gingen werden er ook drie gouden medailles uitgereikt. Bij niveau 13 won Brit Hartkamp en bij niveau 12 bleek Demi van de Heg de hoogste punten behaald te hebben. 

 

Ook 's middags starten er twee jongensgroepen met de wedstrijden. Van de jongens die turnden op niveau 14 won Sten Lugtenberg de eerste prijs. Bij de jongens die op niveau 12 turnden bleek Jasper van het Land de beste te zijn.

DONDERDAG 25|06

BARNEVELD - Woningstichting Barneveld wil de woningen aan het Julianaplein in Barneveld slopen en vervangen door nieuwbouw. Uit onderzoek naar de huidige bouwkundige staat en de toekomstige woonkwaliteit van de 28 woningen aan het Julianaplein bleek dat de woningen van dusdanige kwaliteit zijn, dat slopen en vervangen door nieuwbouw de beste optie is. 

 

Voor,- en tegenstanders

Niet iedereen is blij met de plannen maar er is ook steun van de bewoners. Nog voordat Woningstichting Barneveld met de bewoners van het Julianaplein in groepjes uiteen wilde om over de toekomst van ‘hun’ Julianaplein in gesprek te gaan, verrasten bewoners hen. Zij hadden niet stilgezeten en deelden een eigen inventarisatie van wat zij gemeenschappelijk willen behouden van het huidige wonen aan het Julianaplein en de huidige woonomgeving. Ook welke sfeer qua bouw hen het meest aanspreekt en in welk woningtype zij wensen te wonen. Eerder deze maand informeerde de woningstichting hen persoonlijk over de huidige bouwkundige staat en toekomstige woonkwaliteit van de 28 woningen en het plan voor sloop en vervangen door nieuwbouw. 

 

‘Bewoners zijn ons een stap voor,’ aldus Koen Boersen, projectontwikkelaar bij de woningstichting. ‘In plaats van in groepjes woonwensen en –behoeften op te halen, kwamen zij het ons brengen. We hebben hun inventarisatie gezamenlijk doorgenomen en een goede sessie gehad. We konden zelfs al een voorschot op individuele wensen uitwisselen. Dat bewoners bereidwillig zijn en nauw betrokken bij elkaar, dat blijkt wel uit dit initiatief,’ vertelt Boersen enthousiast. 

 

Kwaliteit voorop 

Woningstichting Barneveld wil dat de huidige bewoners prettig wonen, in goede woningen van voldoende kwaliteit en comfort. Passend bij hun leeftijd, energiezuinig en betaalbaar. Ans Verstappen, teamleider Sociaal investeren vervolgt: ‘Gezien de variatie aan leeftijden onder huidige bewoners, overwegen wij een mix van woningtypen terug te bouwen. Uit de bewonersinventarisatie komen wensen naar voren voor onder andere (senioren)appartementen, eengezinswoningen en koopwoningen. Nu zijn wij aan zet om met deze waardevolle bewonersinformatie aan de slag te gaan.’ 

 

Vervolg 

Na de zomer keert Woningstichting Barneveld terug naar de bewoners. ‘We gaan komende periode met de gemeente aan de slag om beelden en schetsen te realiseren op basis van de gemeenschappelijke wensen en beelden die we uitwisselden tussen en met de bewoners. Binnen stedenbouwkundige kaders. Ten tweede gaan we een concept sociaal plan opstellen in overleg met Huurdersvereniging Barneveld, die we bespreken tijdens individuele huisbezoeken aan bewoners in het najaar,’ besluit Boersen. 

 

Achtergrond 

De 28 woningen zijn gebouwd in 1921 en bijna honderd jaar oud. In de jaren ’70 zijn de woningen gerenoveerd. De huidige kwaliteit van de woningen voldoet niet aan de eisen van deze tijd: onder andere het metselwerk is slecht, er zijn vocht- houtproblemen, de indeling is gedateerd en de isolatie is niet optimaal. Vanwege de grote te verwachte uitgaven aan onderhoud, heeft de woningstichting bekeken wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn.

DINSDAG 23|06

BARNEVELD - De Stichting Wisent op de Veluwe, die zich inzet voor de komst van de wisent op de Veluwe, krijgt de komende drie jaar een jaarlijkse subsidie van ruim € 3.200,-. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Ook krijgt de stichting een lening van € 2.500,- om de eerste kosten voor te financieren. De stichting heeft de gemeenten Apeldoorn en Ede ook om een bijdrage gevraagd.

 

De komst van de wisent (de Europese bizon) geeft de Veluwe een toeristische en recreatieve impuls en is met zijn verschijningsvorm een aanvulling op de al bestaande flora en fauna op de Veluwe, vindt het college van B&W. Toerisme en recreatie is de derde belangrijke pijler van de Barneveldse economie. De subsidie aan de Stichting Wisent op de Veluwe past bij het versterken van de aantrekkingskracht van Barneveld als recreatieve bestemming. Het initiatief van de stichting draagt daarnaast bij aan de instandhouding van een bedreigde diersoort.

 

2016

De Stichting Wisent op de Veluwe spant zich ervoor in om de wisent in 2016 op de Veluwe te laten grazen. Het is de bedoeling dat belangstellenden vanaf dat moment – onder begeleiding – de wisenten kunnen bekijken.

MAANDAG 22|06

BARNEVELD - De eerste groep pedagogisch medewerksters uit de kinderopvang hebben hun voorleescertificaat ontvangen van wethouder Fokkema en de bibliotheek Barneveld. De medewerksters zijn getraind om het (voor)lezen met jonge kinderen op de opvang nog verder te stimuleren. In het najaar volgt nog een tweede groep medewerkers die deze opleiding gaan volgen. 

 

Donderdag 19 juni ontvingen de pedagogisch medewerksters het certificaat voor voorleescoördinator. De scholing voor voorleescoördinator is een onderdeel van het programma Boekstart in de kinderopvang

 

BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. Boekstart in de kinderopvang is een uitbreiding van dit programma met verschillende leesbevorderende elementen in de kinderopvang. Eén daarvan is de training voor voorleescoördinator. De voorleescoördinator maakt een voorleesplan waarin staat wat de locatie doet aan leesbevordering en welke activiteiten ze daarvoor inzetten. De gemeente Barneveld stimuleert het programma door in samenwerking met de Bibliotheek Barneveld op alle kinderopvanglocaties in de gemeente Barneveld een pedagogisch medewerker de training tot voorleescoördinator te laten volgen.

MAANDAG 22|06

KOOTWIJKERBROEK - Het is bijna zover! vrijdag 3 juli starten in Kootwijkerbroek de Kootwijkerbroekse dagen!

 

Net zoals andere jaren is er vrijdag avond een gezellig feest avond van 20:00 t/m 01:00 uur met diverse DJ's en een manege vol gezellige mensen. De zaterdag staat weer in het teken van de 6-kamp. Dit jaar met maar liefst 55 teams die tegen elkaar gaan strijden om de wisselbeker in de wacht te slepen. Naast de spelen hebben we dit jaar ook weer aan de kleine mensjes gedacht. Diverse springkussen, schminken en een knuffelteam met diverse dieren, ook komt er een mega zandbak en voor de liefhebbers van een dansje hebben we dit jaar een special feest tentje! Zaterdag start de 6 kamp om half 12, de dag zal eindigen met diverse optredens van bravo sound.

VANDAAG 03|07

Wie van ons rijdt er over een paar jaar in een zelfsturende auto? Hoe zult u trouwens reageren als er een monteur aanbelt die de wasmachine komt controleren omdat er een waarschuwing bij de servicedienst is binnengekomen, verstuurd door de wasmachine zelf? En denkt u al na over een 3-D printer voor uw sieraden en home-decorations? Een apparaat dat overigens ook uw pasta-figuren maakt of een super elastische wetsuit. 

Kunstmatige intelligentie

Wat verandert ons samenleven toch enorm. Dat is trouwens niet alléén van nu maar van alle tijden. Denk maar eens aan de grote gevolgen van de ontdekking van het vuur, het wiel, de stoommachine, elektriciteit, de personal computer, de smartphone en op dit moment robotica, nano- en biotechnologie, kunstmatige intelligentie, enzovoort. 
Het verschil tussen toen en nu is misschien vooral dat die technologische ontwikkelingen zich breder en sneller voltrekken. Ze gaan in sneltreinvaart en wij lijken er als mensen of samenleving vaak achteraan te hobbelen in een paardentram. Voorspellingen duiden erop dat de helft van alle arbeidsplekken over enkele decennia zijn vervangen door robotica. Niet alleen in de maakindustrie maar ook in het onderwijs en de zorg. De zorg-app zal zonder twijfel een groot deel van de eerstelijns gezondheidszorg vervangen. Nu al meet ik mijn bloeddruk en hartslag via de iPhone of iWatch. Ook de zorgrobot zal vroeg of laat ongetwijfeld zijn werk gaan doen en dan ons huishoudelijk werk uit handen nemen, ons temperaturen, diagnoses stellen, de medicijnen brengen en uit bed helpen als we hulpbehoevend worden. Ons leven zal daardoor veranderen. Net zoals de wasmachine en de stofzuiger een enorme maatschappelijke impact hadden op bijvoorbeeld de emancipatie van de vrouw.

Bezit delen

Het is dus niet de vraag of de technologische ontwikkelingen tot innovatie en veranderingen leiden maar hoe we die onderkennen, op waarde inschatten en zo toepassen dat er waardevolle maatschappelijke effecten van uitgaan. Laat ik eens twee trends noemen die zich laten zien. De eerste heeft te maken met wat men de 'sharing economy' noemt. 
Voor velen is het bezit van een auto bijna een eerste levensbehoefte maar ik zie steeds meer mensen die er geen hoeven te hebben als ze er maar zo af en toe een kunnen gebruiken. Ik heb nog een goede klopboormachine maar gebruik die gemiddeld per jaar misschien 5-10 minuten. Waarom dan niet delen? Een tweede trend die zich laat zien is dat de snelst groeiende bedrijven in sommige sectoren steeds vaker zelf geen 'assets' hebben maar slechts bemiddelen tussen gebruiker en bezitter. Het snelst groeiende taxi-bedrijf (Uber) bezit zelf geen eigen taxi's. Het grootste muziekbedrijf maakt zelf geen muziek maar laat ons er over beschikken (Spotify). En je hoeft zelf geen hotelkamer te hebben om een topspeler te worden in het aanbod ervan (airbnb).

Voedselbank

En stelt u zich nu eens voor dat je als voedselbank elke week weer tassen vult voor mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Wat zouden die twee trends dan kunnen betekenen? Is het dan geen interessante gedachte om op zoek te gaan naar (oudere) mensen die graag zelfstandig blijven wonen maar hun grote moestuin niet meer kunnen onderhouden? En zouden de gebruikers van de voedselbank dan niet geweldig geholpen worden als zij op die tuinen hun groente zouden kunnen verbouwen? Het bevordert hun onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. En wellicht dat zij hun overschotten zelfs weer met anderen kunnen delen of ruilen. 

Tuin

En wedden dat de oudere mensen die hun tuin beschikbaar stellen er ook nog plezier in hebben want de tuin verslonst niet, er ontstaan (nieuwe) sociale contacten en wellicht wordt er ook nog wel wat advies gegeven aan de gebruikers die het tuinieren nog moeten leren. Een voorbeeld van hoe je geen tuin hoeft te bezitten maar door die te delen er toch voor iedereen een betere situatie kan ontstaan. Is zo'n project haalbaar? Jazeker, het heet "Mijn tuin, Jouw tuin" en is al van start gegaan. Gefeliciteerd Edwin Gorissen en Welzijn Barneveld die dit project hebben gelanceerd! En dank aan de heer Van der Horst die als eerste zijn achtertuin beschikbaar stelde. Ik zou zeggen: 'Wie volgt?'

 

Dr. J.W.A. van Dijk Burgemeester 

 

Bron BDUmedia

GISTEREN 02|07

BARNEVELD - Minister M. Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu gaat, samen met de provincie Gelderland en Regio FoodValley, onderzoek doen naar de knelpunten op en rond de aansluiting A1/A30 bij Barneveld. Zij deed deze toezegging tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. Veel partijen in de Tweede Kamer drongen er bij de minister op aan om zo’n onderzoek te doen omdat de aansluiting nooit als knooppunt van snelwegen is ontworpen en het op en rond dit knooppunt de afgelopen jaren steeds drukker is geworden met alle gevolgen voor bereikbaarheid en milieu van dien. 

 

Onderzoek 

Regio FoodValley, Regio Amersfoort, Transport & Logistiek Nederland , VNO-NCW Midden Nederland en de Barneveldse Industriële Kring hebben de afgelopen periode op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het doen van onderzoek naar de knelpunten, de gevolgen daarvan en de mogelijke oplossingen op de korte en de middellange termijn. De partijen die hierbij zijn betrokken, hebben verheugd gereageerd op de toezegging van de minister. 

Regio FoodValley – acht gemeenten waarvan Barneveld er één is – is één van de topregio’s van ons land en dé regio voor agrofood. Centraal in Nederland en op een kruispunt van belangrijke vervoersstromen zoals de A1, A30 en A12 én de internationale TEN-T Corridor tussen de Randstad en de North Baltic States. Een regio waar in vergelijking met andere gebieden in Nederland nog sprake is van groei in plaats van krimp. Nieuwe woningen worden gerealiseerd (in Barneveld worden bijvoorbeeld jaarlijks tussen de 300 en 400 woningen opgeleverd) en nieuwe bedrijventerreinen aangelegd. 

 

Knelpunten A1/A30 

De dynamiek en groei van Regio FoodValley en Barneveld hebben hun weerslag op de infrastructuur en de bereikbaarheid van de regio. Eén van de belangrijke knelpunten is de aansluiting A1/A30 omdat: 

  • deze aansluiting nooit als knooppunt van snelwegen is ontworpen;
  • de bestaande verkeersregelinstallaties (zowel aan de noord- als aan de zuidzijde) verkeersremmend werken;
  • uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat het knooppunt A1/A30 bijdraagt aan de files op de A1 richting Amersfoort; volgens de ANWB steeg de filezwaarte (de lengte in kilometers x het aantal minuten) van 20.000 eenheden in 2009 naar bijna 45.000 in 2014);
  • er de laatste jaren relatief veel ongevallen gebeuren op en rond deze aansluiting - onder andere vanwege de onoverzichtelijkheid van de afrit van het verkeer vanuit Amersfoort;
  • de bereikbaarheid van Regio FoodValley en Regio Amersfoort vanuit het oosten steeds meer onder druk komt te staan;
  • uit cijfers van verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) blijkt dat de files op dit knelpunt zorgen voor een economische miljoenenschade (voor 2013 bedroeg de directe economische schade voor het goederenvervoer volgens een berekening van TNO al ca. € 1,3 miljoen; de daadwerkelijke schade is aanzienlijk hoger en zal de komende jaren – zo blijkt uit berekeningen van TNO – snel stijgen);
  • de komende werkzaamheden aan het knooppunt Hoevelaken zorgen voor extra verkeersdruk en omleidingsverkeer over het knooppunt A1/A30;
  • Verwachte structurele problemen op de toeleidende wegen, mede omdat de A1 vanaf Barneveld tot Apeldoorn 2 rijstroken breed blijft, terwijl de A1 vanaf Hoevelaken tot aan Barneveld wél wordt verbreed naar 2 x 4; hierdoor ontstaat onmiskenbaar een flessenhals.

Agenda

Zaterdag 04 juli

08:30
Garderen

Donderdag 09 juli

Zaterdag 11 juli

08:30
Garderen
19:30
Voorthuizen

Zaterdag 18 juli

08:30
Garderen